ಶ್ರೀ ವೀರೇಶ್ವರ ಪುಣ್ಯಾಶ್ರಮ ಗದಗ - ದಾವಣಗೆರೆ - ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಸ್ಥಾಪನೆ : 16.06.1915

ನಾಟಕ ಕೃತಿಗಳು

ಡಾ.ಪುಟ್ಟರಾಜ ಗವಾಯಿಗಳ ನಾಟಕ ಕೃತಿಗಳು

 1. ಅಸ್ಪ್ರಶ್ಯೋದ್ಧಾರಿ ಶಿವಶರಣ ಚನ್ನಯ್ಯ
 2. ಕೊಟ್ಟೂರು ಬಸವೇಶ್ವರ ಮಹಾತ್ಮೆ (ಅಪ್ರಕಟಿತ)
 3. ಗುರುದರ್ಶನ
 4. ಘೂಷ್ಮಾದೇವಿ (ಅಪ್ರಕಟಿತ)
 5. ದಾನಶೂರ ಸಿರಸಂಗಿ ಲಿಂಗರಾಜರು (ಅಪ್ರಕಟಿತ)
 6. ದೇವರ ದುಡ್ಡು (ಅಪ್ರಕಟಿತ)
 7. ನೆಲ್ಲೂರ ನಂಬೆಕ್ಕ
 8. ಭಗವಾನ್ ಬಸವೇಶ್ವರ (ಅಪ್ರಕಟಿತ)
 9. ಮಂತ್ರ ಮಹಿಮೆ (ಅಪ್ರಕಟಿತ)
 10. ಮಗನ ಪ್ರೇಮ  (ಅಪ್ರಕಟಿತ)
 11. ಮಿಂಚು  (ಅಪ್ರಕಟಿತ)
 12. ಸತಿಸುಕನ್ಯಾ  (ಅಪ್ರಕಟಿತ)
 13. ಸವತಿ ಮತ್ಸರ  (ಅಪ್ರಕಟಿತ)
 14. ಸ್ತ್ರೀ ಜೀವನ  (ಅಪ್ರಕಟಿತ)
 15. ಶಿವಯೋಗಿ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧರಾಮ
 16. ಶಿವಶರಣ ಮೋಳಿಗೆಯ ಮಾರಯ್ಯ
 17. ಶಿವಶರಣೆ ಉಡುತಡಿಯ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ
 18. ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಫಕ್ಕೀರೇಶ್ವರ ಮಹಾತ್ಮೆ
 19. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಗಾರುಡಿ  (ಅಪ್ರಕಟಿತ)
 20. ಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರ (ಮಂತ್ರ ಮಹಿಮೆ((ಅಪ್ರಕಟಿತ)
 21. ಹಾನಗಲ್ಲ ಕುಮಾರೇಶ್ವರ ಮಹಿಮೆ

News & Events