ಶ್ರೀ ವೀರೇಶ್ವರ ಪುಣ್ಯಾಶ್ರಮ ಗದಗ - ದಾವಣಗೆರೆ - ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಸ್ಥಾಪನೆ : 16.06.1915

ಇತರೆ ಕೃತಿಗಳು

ಇತರ ಕೃತಿಗಳು

ಗದ್ಯ ಕೃತಿಗಳು:

 1. ಅಷ್ಟಾವರಣ ಕೀರ್ತನ ಕಥಾಮಾಲಿಕೆ
 2. ಕದಿರೆ ರೇಮಯ್ಯ
 3. ತತ್ವಬೋಧಾಮೃತ
 4. ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಗವಾಯಿಗಳು
 5. ಪ್ರಸಾದ ಮಹಿಮೆ
 6. ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ರತ್ನಮಾಲಿಕಾ
 7. ಶ್ರೀ ಹಾನಗಲ್ಲನಮ್ಮ ಗುರು ಕುಮಾರ ಶಿವಯೋಗಿಗಳು

ಪದ್ಯ ಕೃತಿಗಳು:

 1. ಚಿತ್ತರಗಿ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಮಹಾಂತೇಶ್ವರ ನಾಮಾವಳಿ
 2. ಚಂಪೂಕಾವ್ಯ
 3. ಭಾವ ಮಂದಾಕಿನಿ
 4. ಶ್ರೀ ಗುರುವಚನ ಪ್ರಭ

ಸಂಗೀತ ಕೃತಿಗಳು:

 1. ತಾಲ ಪಂಚಾಕ್ಷರ
 2. ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನಿ ಗಾನಸುಧಾ ಭಾಗ-1
 3. ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನಿ ಗಾನಸುಧಾ ಭಾಗ-2
 4. ಸಂಗೀತ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನ

 

ಬ್ರೈಲ್ ಲಿಪಿ ಕೃತಿಗಳು:

 1. ಚೀಜುಗಳು
 2. ಭಗವದ್ಗೀತಾ

ಸಂಸ್ಕ್ರತ ಕೃತಿಗಳು:

 1. ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಸುಪ್ರಭಾತಂ
 2. ಶ್ರೀ ಕುಮಾರವಿಲಾಸ ಕಾವ್ಯಂ
 3. ಶ್ರೀ ರುದ್ರ ತಾತ್ಪರ್ಯ
 4. ಶ್ರೀಲಿಂಗ ಸೂಕ್ತಂ
 5. ಶ್ರೀಮತ್ ಕುಮಾರ ಗೀತಾ
 6. ಶ್ರೀ ಗುರುಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಚಂಪೂ ಕಾವ್ಯಂ
 7. ಶ್ರೀ ಶರಣ ಬಸವೇಶ್ವರ ಪುರಾಣ

ಹಿಂದಿ ಕೃತಿಗಳು:

 1. ಸಿದ್ದಾಂತ ಸಿಖಾಮಣಿ
 2. ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ಪುರಾಣ
 3. ಶ್ರೀ ಕಾರಣಿಕ ಕುಮಾರ ಶಿವಯೋಗಿ
 4. ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ವಿಜಯ ಪುರಾಣ
 5. ಶ್ರೀ ಗುರು ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಶಿವಯೋಗಿ

News & Events